A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мостівська громада
Миколаївська область, Доманівський район

Бюджет на 2019 рік

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ  МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

від 20 грудня 2018 року №9                                           27 сесія 8 скликання

       с.Мостове                                                   

                                                        

 

Про бюджет Мостівської

сільської ради на 2019 рік

 

              Розглянувши проект бюджету Мостівської сільської ради  на 2019 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного Кодексу України та  на підставі пункту 23 частини першої статті 26,  статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» сільська рада вирішила:

      1.Визначити на 2019 рік:

 

доходи бюджету  сільської ради  у сумі 33189022 гривни,  у тому числі доходи загального фонду  бюджету - у сумі 33039022 гривни та доходи спеціального фонду  бюджету - у сумі 150000 гривень  (додаток 1);

 

видатки  бюджету сільської ради  у сумі 33189022 гривни,  у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету - у сумі 33039022 гривни та видатки спеціального фонду  бюджету -  у сумі 150000 гривень;

 

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету  у розмірі 40 000 гривень, що становить 0,1 відсоток  видатків загального фонду  бюджету, визначених цим пунктом;

 

резервний фонд районного бюджету у розмірі 5000  гривень, що становить 0,01  відсотка видатків загального фонду  бюджету, визначених цим пунктом.

 

           2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету на 2019 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування  згідно з додатком 3 до цього рішення.

 

    3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

 

Надати право відділу фінансів бухгалтерського обліку та звітності за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів  внесення відповідних змін до розпису  бюджету Мостівської сільської ради на 2019 рік:

 

при внесенні змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини бюджету, проводити їх розподіл та перерозподіл між бюджетними програмами та розпорядниками коштів сільського бюджету;

 

 проводити розподіл та перерозподіл коштів субвенцій з державного, обласного та місцевих бюджетів між головними розпорядниками коштів  бюджету ради;

 

          4. Затвердити формули розрахунків:

 

обсягу субвенції з бюджету Мостівської сільської ради районному бюджету на утримання районної лікарні, територіального центру,інклюзивно-ресурсного центру, центру соціальних служб для сім’ї та молоді  у 2019 році у сумі 748404 гривень, на виконання районних програм у сумі 150130 гривень,на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції у сумі 2424400 гривень (додаток 9 );

 

обсягу субвенції з бюджету Мостівської сільської ради до бюджету Доманівської селищної ради на утримання Доманівської музичної школи у 2019 році  у сумі 17404 гривни (додаток 9).

 

         5. Затвердити розподіл витрат  бюджету Мостівської сільської ради  на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3632384 гривни, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету-3596384 гривни, спеціального фонду-36000 гривень (додаток 7).

 

  6.  Установити, що у загальному фонді  бюджету сільської ради  на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статтями  64, 97 Бюджетного кодексу України;

  7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду  бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені   статтею 691 Бюджетного кодексу України.

 

  8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету - видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

 

9. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право  сільській раді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

          розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти  бюджету з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду;

отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду,                у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету Мостівської сільської ради забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

  1) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

  2) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

4) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

6) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

7) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну  енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

  8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти  бюджету ради, встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань;

   11. Установити, що після прийняття рішення «Про бюджет Мостівської сільської ради  на 2019 рік» внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів та перерозподіл між ними здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету".

 12. Доручити відділу фінансів бухгалтерського обліку та звітності за погодженням із постійною комісією сільської  ради з питань планування, бюджету та фінансів вносити зміни до розпису сільського бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством, за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів  бюджету ради за кодами програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року №11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

         13.Надати сільською радою  делеговані повноваження районному бюджету  на здійснення видатків у 2019 році на утримання центральної районної лікарні,виконання районних програм , та видатків за рахунок субвенцій з державного бюджету:

             - на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ;

             - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло -, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету ;

             - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету;

             - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.

 

  14. Додатки 1,3,5,7,9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

  15. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 року.

 

  16.  Відділу фінансів бухгалтерського обліку та звітності  забезпечити    оприлюднення    цього  рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

 

  17. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну комісію  ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                                    Н.В.Бабанська

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь