A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мостівська громада
Миколаївська область, Доманівський район

ХХV позачергова сесія восьмого скликання від 16 листопада 2018 року

 

УКРАЇНА

Миколаївська область  Доманівський район

Мостівська сільська рада

 

                                                        

від  16 листопада  2018 р   № 1              ХХV позачергова  сесія       8    скликання

                с .Мостове                

 

Про  внесення змін до бюджету

Мостівської сільської ради на 2018 рік

 

        Відповідно  до пункту 23, частини 1, глави 1,розділу 2, статті 26  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”,  статті 78 Бюджетного Кодексу України, заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Бабанської Н.В., щодо внесення змін до бюджету ради на 2018 рік, сесія сільської ради  

 

Вирішила :

 

 1.Інформацію сільського голови Бабанської Н.В., про необхідність внесення змін до    місцевого бюджету Мостівської  сільської ради на 2018 рік взяти до відома.

 

2.Затвердити уточнений обсяг доходів Мостівської сільської ради у сумі 36822246 гривень, у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету 36673246 гривень , спеціального фонду -149000 гривень (Додаток 1).

 

3. Внести зміни до видаткової  частини  спеціального фонду бюджету.

 

4.Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та кредитування (додаток 3).

 

5. Затвердити загальний фонд сільського бюджету з профіцитом  у сумі 3181616,14  гривень, джерелом покриття  якого визначити :

      -   залучення вільного  залишку  бюджетних  коштів, який склався на початок року (БКФБ 208100) у сумі  2470535,86  гривень (додаток 2).

  - кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  (БКФБ 208400) в сумі 5652152  гривні   (додаток 2).

 

6. Затвердити спеціальний фонд сільського бюджету з дефіцитом у сумі  5862652 гривні, джерелом покриття якого визначити:

-залучення   залишку  бюджетних  коштів, який склався на початок року (БКФБ 208100) у сумі  210500  гривень (додаток 2).

 -  кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), (БКФБ 208400)  - у сумі 5652152  гривні (додаток 2).    

 

7. Затвердити уточнений обсяг видатків бюджету ради на 2018 рік у сумі 39503281,86  гривень , у тому числі  обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 33491629,86 гривень та обсяг видатків  спеціального  фонду бюджету в сумі 6011652  гривні (додаток 3) .

 

8.Затвердити на 2018 рік  уточнений перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку ( додаток 4).

9.Затвердити на 2018 рік уточнений перелік програм, які фінансуються за рахунок бюджету Мостівської сільської ради(додаток 5).

10.Затвердити на 2018 рік уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів  з бюджету Мостівської сільської ради іншим бюджетам на 2018 рік(додаток 6).

 

11.  Додатки  1-6 та пояснювальна записка до цього рішення  є невід׳ємною частиною.

 

12. Це рішення набирає чинності з  16 листопада  2018 року.

   

   13. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію    сільської ради з питань         планування бюджету та фінансів.

 

 

 

Сільський голова                                              Бабанська Н.В.   

                                                                                         

Пояснювальна   записка

 

до  рішення  Мостівської сільської ради „Про внесення змін до  бюджету Мостівської сільської ради  на  2018 рік» № 1  від  16 листопада  2018  року.

 

1. Обгрунтування необхідності підготовки проекту рішення.

            Відповідно до пункту 23 , частини 1 , глави 1 , розділу 2 , статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується внести зміни до видаткової частини  бюджету Мостівської сільської ради на 2018 рік

 

 2.  Мета і завдання підготовки проекту рішення.

            Проведення фінансування соціально - значимих заходів по  бюджету Мостівської сільської ради.

 

3. Внести зміни до спеціального фонду бюджету:

3.1. Зменшити видатки спеціального фонду:

- КТКВК 0116083 «Проектні , будівельно - ремонтні роботи , придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання , наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей – сиріт , осіб з їх числа по кекв 3121 «капітальне будівництво(придбання житла)» на 349540 гривень  та  кекв 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» на 6100 гривень;

3.2.Збільшити видатки спеціального фонду:

3.2.1.За рахунок перерозподілу асигнувань спеціального фонду:

- КТКВК 0116083 «Проектні , будівельно - ремонтні роботи , придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання , наближених до сімейних та забезпечення житлом дітей – сиріт , осіб з їх числа по кекв 3240 «Капітальні трансферти населенню»  в сумі  355640 гривень , з них на  придбання житла дитині-сироті Давидовій Катерині Володимирівні с.Мостове Доманівського району Миколаївської області 349540 гривень (субвенція з обласного бюджету) та співфінансування   для облаштування квартири дитині-сироті 6100 гривень (кошти бюджету Мостівської сільської ради);

Пункт 4.2 та п4.2.2. пояснювальної записки до  Рішення № 1 від 11 жовтня  2018 року 23 позачергової   сесія  8  скликання викласти у такій редакції :

4.2.Збільшити видатки:

 4.2.2. За рахунок зменшення видатків на інші функції:

 КТКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами,ліцеями, гімназіями, колегіумами.» на 3000 гривень по кекв 2210 «Предмети,матеріали, обладнання та інвентар» для придбання проекційного екрану для Олександрівської ЗОШ 1-11 ступенів .

6.  Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання 

5.1 Бюджетний кодекс України.

5.2. Рішення сільської  ради від 22.12.2017 р №7 «Про  бюджет Мостівської сільської ради на 2018 рік ”

 

7 . Прогноз соціально- економічних та інших наслідків затвердження рішення 

  Прийняття рішення «Про  зміни до   бюджету Мостівської сільської ради   на  2018  рік»  та внесення змін до бюджетних призначень дадуть  змогу виконати соціально-значимі заходи Мостівської ОТГ.

 

 

Мостівський сільський голова                                       Н.В. Бабанська

 

 

 

У К Р А Ї Н А

 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

 

    Від « 16 » листопада  2018 року   №  2          ХХV позачергова сесія восьмого скликання     

 

       Про надання дозволу Мостівському НВК на розробку

детального плану території для будівництва навчального

корпусу із спортивною залою із земель комунальної власності

 в межах   с. Мостове  Мостівської сільської   ради .

                

         Розглянувши клопотання директора Мостівського НВК Чорного С.В.    та  керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,40  Земельного Кодексу України, ст.. 10, 19 Закону   України   "Про регулювання містобудівної діяльності", ст. 12 ЗУ « Про основи містобудування» , Наказу  міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 року №290 « Про затвердження містобудівної документації» та на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада

 

 в и р і ш и л а:

 

1. Надати дозвіл Мостівському НВК на розробку детального плану території орієнтовною площею 0,2500 га ( 2500 м2) для будівництва навчального корпусу зі спортивною залою за адресою с. Мостове вул. Степова, 69 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області .

 

2. Рекомендувати директору Мостівського НВК Чорному С.В. розроблений згідно чинного законодавства детальний план території для будівництва навчального корпусу із спортивною залою надати на затвердження сесії сільської ради .

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології.

 

 

Сільський голова                                                      Н.В. Бабанська

 

 

 

                                                                      У К Р А Ї Н А

                                                   МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                                 ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

    Від « 16 » листопада  2018 року   №  3          ХХV позачергова сесія восьмого скликання     

 

 

Про затвердження плану роботи з підготовки

проектів регуляторних актів на 2019 рік та плану-графіку   

здійснення відстеження результативності  діючих 

регуляторних актів Мостівською сільською радою

на 2019 рік                                                              

 

     Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  сільського голови Н.Бабанської та відповідно  до п.7 ст.26  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська  рада   

ВИРІШИЛА:

 

1.Інформацію  сільського голови Н.Бабанської прийняти до  відома.

2.Затвердити  план роботи Мостівської  сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (додаток  1). 

3.Затвердити план-графік здійснення відстеження  результативності діючих регуляторних актів на 2019 рік  (додаток  2).

4.     Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.

 

 

 

          Сільський голова                                                                     Н.В.Бабанська

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь