A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Мостівська громада
Миколаївська область, Доманівський район

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка

до  бюджету  Мостівської  сільської ради

на 2019 рік

 

   Затверджений бюджет  Мостівської сільської ради на 2019 рік складається із загального та спеціального фондів.

 

       Розділ I. Інформація про стан соціально-економічного розвитку

                                    Мостівської сільської ради

 

На території Мостівської сільської ради знаходиться п'ятнадцять населених пунктів. Обслуговує населення Мостівської сільської ради 3 відділення зв’язку,2 Фапи, Мостівська Амбулаторія загальної практики сімейної медицини, дві  школи I-IIступенів та дві школи I-III  ступенів, знаходяться в селах Мостове, Олександрівка, Суха Балка та Лідіївка. На території ради знаходиться сільський клуб в селі Суха балка, та два сільських будинки культури в селах Мостовому та Лідіївка.

Основна галузь за обсягами виробництва продукції сільськогосподарського призначення та зайнятості населення –сільське господарство.

Загальна площа сільськогосподарських угідь Мостівської сільської ради складає 113676,80 га, з них ріллі-15768,6 га

У населених пунктах є сільськогосподарські підприємства: в с.Мостовому- СГ ЗАТ Україна,

ТОВ ім.Б.Хмельницького, с.Лідіївка-ДП «Лідієвське ТОВ СП «Нібулон»,с.Суха Балка - ТОВ «Злагода, с Ізбашівка-ТОВ «Зоря-Агро, а також є селянські (фермерські господарства.

            Усі підприємства є виробниками сільськогосподарської продукції, СГ ЗАТ Україна та ТОВ ім.Б.Хмельницького спеціалізуються виробництвом м’яса та молока, а ДП «Лідієвське» спеціалізується як виробник насіння зернових, масляничних і технічних культур.

            Найбільш рентабельним товаровиробником на території ради є ДП «Лідієвське» .У його користуванні знаходяться найкращі землі відповідно до оцінки земель сільськогосподарського призначення.

            Підприємства ДП «Лідієвське» та ТОВ «Зоря-Агро» надають послуги по обробітку землі тому, що вони мають багато нової досконалої сільськогосподарської техніки.

 

Д о х о д и

 

Бюджет  Мостівської сільської ради на 2019 рік сформований  відповідно Конституції України , вимог   Бюджетного кодексу України , Податкового кодексу України , Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік ” та інших нормативно-правових  актів та розпорядчих  документи з питань фінансово-бюджетної політики.

 

     При формуванні доходів бюджету на 2019 рік було враховано:

 • уточнені статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за 2017-2018 роки;

           Обсяг доходів сільського бюджету загального фонду ( без урахування трансфертів з державного бюджету) на  2019 рік визначений в сумі 17361875 гривень,що на 3346896 гривень більше фактичних надходжень 2017 року та на 1989224 гривні більше очікуваного виконання за 2018 рік.

  Обсяг доходів загального фонду сільського бюджету  ( урахуванням трансфертів)визначений в сумі  33039022 гривні, або на 2871622 гривні більше минулого року, спеціального фонду-150000 гривень, або на 4000 гривні більше 2018 року.

          При формуванні бюджету Мостівської сільської ради   на 2019 рік враховано діючу податкову базу та фактичні надходження податків і зборів 2018 року.

 

                                                             Загальний фонд

                                      Податок та збір на доходи фізичних осіб

 

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України до бюджетів об’єднаних територіальних громад зараховуються 60% податку та збору на доходи фізичних  осіб.

При затвердженні податку та збору на доходи фізичних осіб на 2019 рік враховані основні чинники, які вплинуть на надходження цього податку :

 

 • застосування єдиної ставки (18%) оподаткування доходів фізичних осіб;
 • підвищення мінімальної заробітної плати(зростання оплати праці найманих     працівників бюджетної сфери та приватного сектору) та прожиткового мінімуму;
 • легалізація виплати заробітної  плати та інше.

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік передбачено підвищення мінімальної заробітної плати та встановлення її  :

у місячному розмірі: з 1 січня — 4173 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня — 25,13 гривні.

З січня 2019 року порівняно з груднем 2018 року розмір мінімальної заробітної плати зросте на 450 гривень.

Обсяг надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб на 2019 рік затверджені в сумі 8612400 гривень.

В структурі податку на доходи    фізичних осіб найбільшу питому вагу (64,6%) займає податок, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, надходження якого на 2019 рік затверджені в сумі 5571400 гривень.

Розрахунки здійснено з урахуванням фактичних надходжень податку від платників, які знаходяться на відповідній території: встановлення мінімальної заробітної у 2019 році- 4173 гривень .

Податок, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата затверджений в сумі 2191000 гривень. Розрахунки проведено відповідно до діючих у 2018 році договорів оренди земельних паїв.

Надходження податку,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування затверджений у сумі 850000 гривень

 

                                           ПОДАТОК НА МАЙНО

 

Податок на майно (плата за землю) на 2019 рік затверджено в сумі 5801305 гривень. Розрахунки проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, відповідно до наявної податкової бази зокрема:

 

Земельний податок з юридичних осіб - 85000 гривень;

Орендна плата з юридичних осіб         - 3300000 гривень;

Земельний податок з фізичних осіб -1892155 гривень;

Орендна плата з фізичних осіб         -352000 гривень.

Порівняно з фактичним виконанням за 2018 рік затверджено зростання плати за землю на 872288 гривень. за рахунок збільшення ставок земельного податку в межах населених пунктів та додатково укладених договорів оренди землі.

            Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ( у складі податку на майно) на 2019 рік затверджено в сумі 100000 гривень.

                                

                                                 Акцизний податок

До загального фонду сільського бюджету затверджено надходження акцизного податку  в сумі 51800 гривень. З них  акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів -4300 грн., з ввезених на митну територію України -18500 гривень та акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 29000 гривеь.         

 

                                                Єдиний податок

               Обсяг єдиного податку на 2019 рік затверджений в сумі 2703000 гривень. З них 2300000 гривень - це єдиний  податок з сільгосптоваровробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній  податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків,365000гривень. - це єдиний податок з фізичних осіб, 38000 гривень - єдиний податок з юридичних осіб.

            При обрахунку враховано законодавчі зміни в частині зарахування зазначеного податку до бюджету.

                  Крім вищевказаних податків затверджено надходження податку на прибуток підприємств  та установ комунальної власності в сумі 600 гривень та адміністративні штрафи в сумі 3100 грн. та адміністративний збір в сумі 11000 грн. 

       

                                      СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

Обсяг доходів спеціального фонду бюджету на 2018 рік затверджений в сумі

 149000  грн., з них власні надходження бюджетних установ-113000 грн. та цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 38100  гривень,державне мито-8350 гривень, доходи від власності та підприємницької діяльності в сумі 670 гривень.

 

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Міжбюджетні трансферти,що передаються з державного бюджету до бюджету Мостівської сільської ради і які є складовою доходної частини бюджету 2019 року, визначені відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік.»

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються із державного бюджету до бюджету Мостівської сільської ради на 2019 рік затверджено в сумі 14370500 гривень. в тому числі:

 • Освітня субвенція з державного бюджету -11946100 гривень.;
 • Медична субвенція з державного бюджету – 2424400 гривень.
 • Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1442000 гривень

 • Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  -14647 гривень

                                     

                                             ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ

Обсяг видаткової частини бюджету  Мостівської сільської ради на 2019рік ( з урахуванням дотації та субвенцій з державного бюджету) затверджено у розмірі 33189022 гривні, у тому числі 33039022 гривні-видатки загального фонду та 150000 гривень  – видатки спеціального фонду.

      Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені виходячи з:

 • мінімальної заробітної плати та прогнозного індексу споживчих цін на 2019 рік, а

саме: з 1 січня 2019 року- 4173 гривні:

 • розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду ЄТС з 1 січня

становитиме 1921 грн.,

     При формуванні видаткової частини бюджету враховано такі складові :

 • видатки за бюджетними програмами,спрямованими на утримання бюджетних установ;
 • - резервний фонд бюджету;
 • Субвенції районному бюджету.

                                                                   ВИДАТКИ

Бюджет Мостівської сільської ради затверджений без дефіциту та профіциту.

На утриманні місцевого бюджету в 2019 році знаходиться 15 установ. З них  9  установ по освіті, 5 установи по культурі та 1 установа організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності сільської ради. Одержувач коштів - місцева пожежна охорона.

      В розрізі галузей видатки затвердженого бюджету характеризуються слідуючими показниками:

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Мостівської сільської ради .

 

      В бюджеті затверджені видатки для забезпечення  виконання наданих законодавством повноважень Мостівській сільській раді в сумі 4517663 гривні. по загальному фонду за бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад».

      Штатним розписом на 2018 рік передбачена штатна чисельність     в кількості 31 штатна одиниця. Із загальної кількості посадових осіб  місцевого самоврядування 9,  з них старост - 2, іншого персоналу 21.

      Видатки на оплату праці затверджені в сумі 3610355гривень. з урахуванням вимог чинного законодавства, нарахування на заробітну плату  складають 794278 гривень.,на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано асигнування в сумі 66030 гривень, інші видатки поточного утримання  складають 32443 гривні.

      Видатки на оплату праці та оплату енергоносіїв затверджені  в повному обсязі у межах встановлених обґрунтованих лімітів споживання у натуральних одиницях.

                                     

                                                                 ОСВІТА

       Бюджетом Мостівської сільської ради затверджені видатки на утримання установ  

     освіти та проведення освітніх заходів у сумі 21511247 гривень. у тому числі по загальному     фонду 21397247гривень., по спеціальному фонду 114000 гривень.

      За рахунок цих коштів за бюджетною програмою «Дошкільна освіта» утримуються Мостівський, Сухобалківський та Лідіївський дитячі дошкільні заклади. За програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами(  в т.ч. школою-дитячим садком інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями,колегіумами»  загальноосвітні школи I-III ступенів, I-II ступенів   Лідіївська і Олександрівська школи, а також «Методичне забезпечення діяльності навчальних  закладів»  - утримання 2 ш.о. методистів, «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - централізоване ведення бухгалтерського обліку, « Інші програми та заходи у сфері освіти» - підвіз учнів шкільним автобусом та здійснення видатків по програмі Соціально-економічного та соціального розвитку Мостівської сільської ради на 2017-2020 рр.

Видатки на виплату заробітної плати працівників дошкільних закладів освіти складають 2097175 гривень, нарахування на заробітну плату 461379гривень. Видатки на оплату праці та оплату енергоносіїв затверджені в повному обсязі.

На придбання продуктів харчування затверджені асигнування в  загальній сумі 199000 гривень. З них по загальному фонду бюджету 85000 грн. по спеціальному фонду -114000грн. Планова вартість одного діто-дня харчування складає 16,24 грн. з урахуванням батьківської плати.

На оплату енергоносіїв бюджетні призначення складають 256125грн.З них оплата за споживання електроенергії-93500 грн. оплата водопостачання та водовідведення-25000 грн.,придбання вугілля -137625 грн.

 

КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком,інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

По функції «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями» утримуються слідуючі навчальні заклади:

 • Мостівський навчально-виховний «загальноосвітній навчальний заклад  I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад» Мостівської сільської ради;
 • Сухобалківська загальноосвітня школа I-III ступенів Мостівської сільської ради;
 • Лідіївська загальноосвітня школа I-II ступенів Мостівської сільської ради;
 • Олександрівська загальноосвітня школа I-II ступенів Мостівської сільської ради;
 • Та здійснюються видатки по програмі Соціально-економічного розвитку Мостівської сільської ради на 2017-2020 рр.

Бюджетом громади на 2019 рік за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам передбачено видатки для виплати заробітної плати працівникам загальноосвітніх навчальних закладів у сумі 11 946100 грн. з них:  КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 9 896332 грн.. з них:  за посадовими окладами – 5 524702  грн.; обов’язкові надбавки та доплати -  3 037042 грн.; виплата матеріальної допомоги  на оздоровлення – 306144  грн.., стимулюючі виплати за складність та напруженість у роботі та преміювання кращих педагогічних працівників – 1028444. грн..; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплат праці» – 2049768. грн.. За рахунок освітньої субвенції видатками загальноосвітні навчальні заклади на 2019 рік забезпечені в повному обсязі.

За рахунок місцевого бюджету на 2019 рік для виплати заробітної плати спеціалістам, обслуговуючому персоналу загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічним працівникам дошкільного підрозділу Мостівського НВК передбачені видатки у обсязі 3 804687 грн.. з них:  КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 3 012123 грн.. з них:  за посадовими окладами – 1 667220 грн., обов’язкові надбавки та доплати -  1 203394  грн.; стимулюючі виплати за складність та напруженість у роботі 1103994 грн.., виплата матеріальної допомоги  на оздоровлення  педагогічним працівникам та спеціалістам –  37515грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплат праці» – 792564  грн. За рахунок місцевого бюджету загальноосвітні навчальні заклади на 2019 рік забезпечені заробітною платою в повному обсязі.

Також для забезпечення навчального процесу загальноосвітнім навчальним закладам передбачено видатки по:

 •  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» у обсязі 14000 грн. для придбання господарських товарів та канцелярського приладдя;
 • КЕКВ 2230 «Продукти харчування» у обсязі 548596. грн.. з них: на харчування учнів 1-4 класів та пільгової категорії – 349596грн.. (вартість діто-дня забезпечена на рівні 9,00 грн.) та харчування вихованців дошкільного підрозділу Мостівського НВК – 199000 грн.. (вартість діто-дня з урахуванням батьківської плати забезпечена на рівні 25,5 грн.);
 • КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» у обсязі 33000. грн.. для оплати послуг з підключення до мережі Інтернет, послуг зв’язку, ліцензійного супроводження  програмного комплексу M.E.Doc та вивозу нечистот;
 • КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у обсязі 15500грн.. для оплати відрядних педагогічним працівникам, що відбувають на курсову перепідготовку;
 • КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у обсязі 34483  грн.. для оплати послуг з водопостачання загальноосвітнім навчальним закладам видатки обраховано в натуральному обсязі з урахуванням денної потреби на одного учня, загальна потреба на рік складає 3448 тис. куб. м.  вартість за 1 куб. м. обрахована за ціною 10,00 грн.
 • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у обсязі 280776 грн.. Загальна потреба в натуральному обсязі обрахована в обсязі 357,743 тис. кВт вартість за 1 кВт електроенергії обрахована за ціною 3,2 грн.
 • КЕКВ 2275 «Інші енергоносії»  у обсязі 569650 грн. Загальна потреба в натуральному обсязі у придбанні вугілля  обрахована в обсязі 82,1 тонн середня придбання вугілля різних сортів складає 6900. грн. за тонну

 

КПК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

 

            Для ведення позашкільної роботи в громаді функціонує підрозділ в Мостівському НВК в якому утримується 3 штатні одиниці керівників гуртків . Загалом на утримання позашкільної освіти на 2019 рік виділено 232841 грн.. , по  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 190853 грн.  з них:  за посадовими окладами – 136975 грн., обов’язкові надбавки та доплати -  53879 грн..; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплат праці» – 41988  грн.

 

КПК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

            В громаді функціонує методичний кабінет в якому утримується 2 штатні одиниці методистів загалом на утримання методичного кабінету на 2019 рік виділено 215736. грн.. з них:        

 • КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 156341  грн.. з них:  за посадовими окладами – 90928   грн., обов’язкові надбавки та доплати -  27248 грн.; Стимулюючі виплати за складність та напруженість у роботі 30695 грн.., виплата матеріальної допомоги  на оздоровлення  - 7569  грн.;
 •  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплат праці» – 34395  грн.
 • КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» у обсязі 15,0 тис. грн. для придбання офісної техніки та приладдя;
 • КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» у обсязі 22,1 тис. грн.. для оплати послуг з доставки підручників та ліцензійного супроводження програмного забезпечення;
 • КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» у обсязі 10000. грн.. для оплати відрядних працівникам, що відбувають на курсову перепідготовку та відрядженнях на семінари та курси.

КПК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

            В громаді функціонує централізована бухгалтерія в якій утримується 4 штатні одиниці спеціалістів загалом на утримання в 2019 році виділено 434015 грн.. з них:         

 • КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  - 309949 грн.. з них:  за посадовими окладами – 161580  грн., обов’язкові надбавки та доплати -  10200. грн.; стимулюючі виплати за складність та напруженість у роботі 121704 грн.., виплата матеріальної допомоги  на оздоровлення  - 13465 грн.;
 •  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплат праці» – 67529 тис. грн.
 • КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» у обсязі 20000. грн. для придбання класних журналів та канцелярського приладдя;
 • КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у обсязі 9624 грн.. для оплати відшкодування електроенергії за орендовані приміщення
 • КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» у обсязі 7813грн.. для оплати відшкодування вугілля за орендовані приміщення
 • КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) у обсязі 22100 гривень

КПК 0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»

 

В громаді для забезпечення безперебійного підвозу школярів до загальноосвітніх навчальних закладів виділено 302184 грн.. Підвіз здійснює 4 шкільних автобуси (Мостівський НВК – 2 автобуси, Сухобалківська ЗОШ І-ІІІ ступенів -1 автобус, Олександрівська ЗОШ І-ІІ ступенів – 1 автобус)

 • КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» у обсязі 290184 грн. для придбання дизельного пального та запчастин до шкільних автобусів
 • КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» у обсязі 12000 грн.. для оплати послуг зі страхування та діагностування шкільних автобусів

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення» затверджені видатки в сумі 75000 грн. Ці кошти спрямовуються на виконання Комплексної програми соціального захисту «Турбота» Мостівської сільської ради      на 2017-2020 рр.» А саме :

 • надання одноразової допомоги пільговій категорії населення(учасника ВВВ, інвалідам);
 • надання одноразової допомоги багатодітним сім’ям та малозабезпеченим громадянам:
 • придбання квітів та квіткових корзин і вінків до пам’ятних дат.

 

КУЛЬТУРА И МИСТЕЦТВО

В бюджеті сільської ради затверджені асигнування  по галузі «Культура і мистецтво в сумі 655197 грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» затверджені асигнування в сумі 556997 грн. Утримується за ці кошти наступні установи:Мостівський , Олександрівський сільські будинки культури та Сухобалківський сільський клуб. Штатна чисельність працівників складає 7 штатних одиниць. Фонд заробітної плати на рік затверджений в сумі 387584 грн. Нарахування на заробітну плату складають 84546грн, оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено 66040 грн.

Прийнято  на утримання бюджету 2 бібліотеки із штатною чисельністю 1,5 штатних одиниці. Видатки на оплату праці та нарахування складають 98200 гривень.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на виконання програми Соціального - економічного  та культурного розвитку Мостівської сільської ради на 2017-2020 роки затверджені видатки 80000 грн. для придбання призів, цукеркових подарунків до новорічних та різдвяних свят дітям дошкільного віку.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

 

За бюджетною програмою «Водопровідно-каналізаційне господарство» затверджено  видатки на виконання програми Соціально-економічного та культурного розвитку Мостівської сільської ради на 2017-2020 рр. в сумі 260170 грн..

Кошти затверджено на утримання 2 штатні  одиниці  ( видатки на оплату праці з урахування  з нарахуваннями складають 135170 грн.), придбання паливно-мастильних матеріалів 120000 грн. та оплата послуг за поточний ремонт водогону  – 5000 грн..

        За бюджетною програмою «Благоустрій міст, сіл, селищ» затверджено видатки в сумі  1260453грн

        За ці кошти планується утримувати 8,5 штатних одиниць.

 Видатки на оплату праці з нарахуваннями затверджено в сумі 642053грн.

       На придбання матеріалів для упорядкування  території кладовищ  та території сіл 151700 грн., оплату електроенергії за  вуличне освітлення – 62700 грн.,кошти на сплату податку за землю 4000 грн.

            Оплата послуг за роботи по відновленню зовнішнього освітлення сіл планується в сумі  400000 гривень

            Видатки на оплату праці та оплату енергоносіїв затверджені в повному обсязі у межах встановлених обґрунтованих лімітів.

 

УТРИМАННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ТА

ДОРОЖНЬОЇ ІНФРАКСТРУКТУРИ

За бюджетною програмою «Утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» затверджені видатки в сумі 350000 грн. для проведення поточного ремонту автодоріг комунальної власності Мостівської сільської ради.

МІСЦЕВА ПОЖЕЖНА ОХОРОНА

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» затверджені видатки в сумі 700000 грн. для утримання загону місцевої пожежної охорони

ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

 

       Затверджено  бюджетом надходження коштів цільового фонду у 2019 році у сумі 36,0 тис. гривень, згідно Положення про цільовий фонд кошти плануються на  покращення матеріально-технічної бази  закладів , що знаходяться на балансі ради.

                                  

Резервний фонд

За бюджетною програмою "Резервний фонд"  затверджено кошти в сумі 5000грн. на запобігання та лiквiдацiю надзвичайних ситуацій і наслiдкiв стихійного лиха.

     

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ З СІЛЬСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДО БЮДЖЕТІВ ІНШИХ РІВНІВ

            В бюджеті Мостівської сільської ради на 2019 рік затверджено обсяг трансфертів, що передаються до районного бюджету в сумі 3707792 грн., з них:

 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного

бюджету видатків на утримання  закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 367464 грн.( оплату енергоносіїв по райлікарні);

 • Медична субвенція за рахунок коштів медичної субвенції з державного

бюджету місцевим бюджетам-2424400 грн. (утримання рай лікарні)

 • Субвенція до бюджету Доманівської селищної ради на утримання Доманівської музичної школи в сумі 17404 гривні;
 • Субвенція  до рай бюджету на утримання установ-748404 гривні, на районні програми 150130 гривень

    

 

Сільський голова                                                          Н.В. Бабанська

 

Головний бухгалтер                                                        А.С.Гривнак           

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь