A A A K K K
для людей із порушенням зору
Мостівська громада
Миколаївська область, Вознесенський район

Положення про Бюджет Участі

Положення

про громадський бюджет ( бюджет участі )

Мостівської сільської ради

 

 

1. Загальні положення

1.1. Бюджет участі (громадський бюджет) (надалі – бюджет участі) – частина бюджету Мостівської об’єднаної територіальної громади, з якої здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади села, відповідно до цього Положення.

1.2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розробки проектів рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

1.3. Брати участь у партисипативному бюджеті можуть лише мешканці Мостівської об’єднаної територіальної громади, які проживають на постійній основі.

1.4. Проектна пропозиція – це пропозиція, що подана автором та має підтримку не менше 10 осіб (окрім самого автора), що не суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції Мостівської сільської  ради, не перевищує термін одного бюджетного року, обсяг виділеного фінансування та оформлена згідно вимог даного Положення.

1.5. Конкурс – це процес визначення найкращих проектних пропозицій згідно вимог цього Положення.

1.6. Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням сільського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі у Мостівській ОТГ.

1.7. Автор – особа, яка підготувала і подала на конкурс проектну пропозицію у порядку визначеному цим Положенням.

1.8. Голосування – процес визначення переможців серед поданих проектних пропозицій членами територіальної громади села Мостове шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому чи електронному вигляді на офіційній сторінці Мостівської об’єднаної територіальної громади у Facebook.

 

 

2. Етапи бюджету участі

Етапи подання та затвердження Бюджету участі:

– прийом проектних пропозицій;

– узгодження проектних пропозицій;

– відкрите голосування;

– підсумки голосування;

- оголошення результатів.

Процедура та порядок реалізації Бюджету участі передбачає наступні питання:

1) затвердження Мостівською сільською радою параметрів Бюджету участі на плановий рік та прогнозних обсягів Бюджету участі на наступні за плановим два бюджетні періоди;

2) подання проектів;

3) оцінка і прийняття проектів для голосування;

4) голосування за проекти;

5) визначення проектів – переможців;

6) впровадження проектів – переможців;

7) звітування та оцінка результатів реалізації проектів.

 

3. Координаційна рада з питань Бюджету участі

3.1. Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням сільського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію Бюджету участі у Мостівській сільській раді. До складу Координаційної  Ради входить не більше 7 осіб, що обираються з числа представників територіальної громади.

3.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням сільського голови на основі пропозицій від представників територіальної громади Мостового.

3.3. Координаційна рада обирає зі свого складу голову та секретаря під час засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мостівської сільської ради http://mostivska.gromada.org.ua.

3.4. Функції Координаційної Ради:

- приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення;

- проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

- подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету);

- приймати рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;

- отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету);

- визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі (громадського бюджету) на засіданнях виконавчого комітету, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях сільської ради;

- контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі (громадського бюджету), у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;

- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Мостівської сільської ради про час та місце проведення засідання.

3.5. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.

3.6. Координаційна рада затверджується на термін два роки з моменту підписання розпорядження Мостівським сільським головою.

3.7. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

3.8. Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі (громадський бюджет).

 

4. Порядок подання проектних пропозицій

4.1. Вимоги до проектних пропозицій:

4.1.1. Назва проектної пропозиції повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається.

4.1.2. Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:

-       одна заявка – один об'єкт;

-       об’єкт загального користування;

-       актуальність для членів об’єднаної територіальної громади.

-       узгодженість мети та результату;

-       можливість реалізації протягом бюджетного року.

4.1.3. Реалізація проектної пропозиції знаходиться в межах компетенції виконавчих органів Мостівської сільської ради.

4.1.4. У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до власності територіальної громади Мостового .

4.2. Проектні пропозиції, що подаються на конкурс, що будуть профінансовані за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету), оформлені згідно вимог, мають формуватись з наступного пакету документів: бланк-заявка, список з підписами щонайменше з 10 членів територіальної громади Мостового (окрім автора проектної пропозиції), які її підтримують.

4.3. Проектні пропозиції подаються в паперовому або електронному вигляді на адресу Мостівської сільської ради: с. Мостове, Степова, 11

Інформація щодо конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Мостівської сільської ради у розділі «Бюджет участі (громадський бюджет)».

4.4. До проектної пропозиції автором обов’язково додається розрахунок витрат.

4.5. Заповнені бланки-заявки проектних пропозицій, що надійшли на конкурс, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету) села Мостове, за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди, будуть розміщенні на офіційному веб-сайті Мостівської сільської ради у розділі «Бюджет участі (громадський бюджет)».

4.6. Автор проектної пропозиції може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду, але зробити це повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.7. Об’єднання проектних пропозицій можливе лише за взаємною згодою авторів проектних пропозицій, що засвідчується заявами авторів.

4.8. Внесення змін щодо суті проектної пропозиції можливе лише за згодою авторів в результаті додаткових консультацій.

4.9. Автор проектної пропозиції або уповноважена ним особа може представити проектну пропозицію в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний розгляд представлених проектних пропозицій. Внесення можливих змін до проектних пропозицій можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

 

5. Електронна система «Громадський бюджет»

5.1. Електронна система забезпечує автоматизацію усіх етапів громадського бюджету і розміщується на єдиному веб-порталі територіальної громади села мостового у рубриці "Громадський проект".

5.2. Відповідальним за функціонування електронної системи є один з членів координаційної групи.

 

6.Порядок підготовки проектів

6.1. Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

6.2. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення.

6.3. План заходів з виконання проекту повинен відображати процедуру виконання проекту, зокрема закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг (у залежності від потреб проекту).

6.4. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність, цілі проекту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проекту, про що зазначається у формі проекту (назва додатка та кількість сторінок).

6.5. При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:

6.5.1. проект відповідає нормам законодавства;

6.5.2. усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до цього Положення, заповнені;

6.5.3. реалізація проекту планується на території села Мостове, на території будівель (приміщень) загального користування та об'єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності, та/або об'єктах, що перебувають у власності (користуванні) ОСББ, ЖБК;

6.5.4. термін реалізації проекту не перевищує терміну встановленого параметрами громадського бюджету села;

6.5.5. орієнтовний бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати (розробка проектної документації; закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих та інших витрат, необхідних для реалізації проекту);

6.6. У разі подання проектів, які мають співфінансування за рахунок небюджетних коштів, автор має визначити окремо заходи проекту, які будуть реалізовуватись за рахунок коштів бюджету села Мостове.

6.7. У разі співучасті у проекті інших сторін від них подається гарантійний лист та детальний опис вкладу в проект (розмір коштів, перелік матеріалів, робіт тощо).

6.8. Автори проектів несуть відповідальність за порушення авторських прав та прав на інтелектуальну власність по відношенню до інших авторів.

7. Порядок подання проектів

7.1. Проект подається автором у електронному або паперовому (у пунктах супроводу Бюджету участі) вигляді.

7.2.  Проект подається разом з підписами підтримки проекту за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.

7.3.  Подання проекту у паперовому вигляді здійснюється за умови пред’явлення автором оригіналу паспорту громадянина України (посвідки на постійне проживання в Україні). При поданні проекту у електронному вигляді, автор вносить серію і номер зазначених документів до електронної системи та прикріплює їх скановану копію.

7.4. Автор проекту у будь-який момент може зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

 

8.Оцінка і відбір проектів

8.1. Координаційна рада протягом 15 робочих днів приймає рішення про недопущення до оцінки проектів:

які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо;

автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію або не внесли необхідні корективи відповідно до вимог цього Положення.

8.2. Координаційна рада  протягом 7 днів з дня отримання сканованої копії проекту, що пройшов попередню оцінку, здійснює оцінку проекту на предмет його відповідності умовам, зазначеним у пункті 8.1 цього Положення, та подає районній комісії звіт про аналіз відповідності проекту вимогам цього Положення та можливості його реалізації за формою згідно з додатком 2 до цього Положення.

8.3. Координаційна рада  протягом 7 днів з дня отримання звітів, зазначених у пункті 8.2 цього Положення приймає висновок щодо прийняття проекту до голосування за формою, згідно з додатком 3 до цього Положення.

8.4. У разі, якщо документи проекту не містять інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, зазначеної у додатку 2 до цього Положення , проект може бути відхилений у ході оцінки районною комісією і відправлений автору на доопрацювання. Доопрацювання і повторне подання проекту може бути здійснене не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку голосування за проекти.

8.5. При виявленні двох і більше схожих проектів районна комісія має право рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту.

8.6.  У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проектів пропозицій про об’єднання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті.

8.7.  Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема, зміна локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів відповідних проектів.

8.8. Координаційна група може прийняти рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування з наступних причин:

- автор проекту надав неправдиві відомості про себе;

- проект суперечить законодавству України;

- у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно- кошторисної документації;

- проект має незавершений характер (виконання одного із заходів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та/або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету села Мостове);

 

9. Голосування за проекти

9.1. Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування на паперових носіях за формою чи електронно за посиланням на офіційній сторінці у Facebock, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

9.2. Одна особа може проголосувати за один проект.

9.3. Голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу і здійснюється за пред’явлення оригіналу паспорту (посвідки на постійне проживання) шляхом заповнення бланку голосування.

9.4.  Бланк голосування можна отримати шляхом:

- роздрукування його із сайту Мостівської ОТГ;

- отримання його паперової форми у пункті супроводу.

 

10. Визначення переможців

10.1 Після завершення кінцевого терміну голосування, визначеного параметрами громадського бюджету (бюджету участі) села Мостове, затвердженими розпорядженням Координаційної ради, визначає проекти-переможці та формує їх списки.

10.2  Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі на відповідний рік, не включається до списку проектів- переможців.

10.3  За результатами голосування Координаційна група протягом 5 робочих днів після закінчення голосування публікує список проектів-переможців на єдиному веб-порталі територіальної громади села Мостове і формує загальний звіт за результатами конкурсу проектів Проекти, щодо яких координаційною радою прийнято обґрунтоване рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування, участь у голосуванні брати не можуть.

10.4 Усі проекти, що отримали позитивну оцінку районної комісії, публікуються у електронній системі не пізніше, ніж за 10 календарних днів до початку голосування.

 

11.Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців

у складі бюджету села Мостове

11.1показники та іншу інформацію щодо проектів-переможців, головні розпорядники коштів бюджету Мостівської об’єднаної громади включають до проекту бюджету Мостівської ОТГ на плановий рік.

11.2 Після затвердження в установленому порядку бюджету Мостівської сільської ради, відповідальні структурні підрозділи виконавчого органу забезпечують реалізацію проектів відповідно до законодавства.

11.3 Звіти про стан реалізації та про реалізацію кожного проекту оприлюднюються у електронній системі та на єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва протягом п’яти робочих днів з дня їх підготовки.

 

 

 

 

Голова Мостівської ОТГ                                                                        Н.В. Бабанська

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь